Gruppesett med Sjongleringsutstyr

«5% Talent, 95% Tålmodighet»

Sjonglering er en utmerket aktivitet til å bygge opp selvtillit og føle mestring. Det har en bratt læringskurve, men kan samtidig gjøres så utfordrende man vil. Man blir aldri utlært i sjonglering, men det går raskt å lære det grunnleggende. En stor fordel med sjonglering er at framgangen lett kan kvantifiseres. Man starter med å klare null kast, men får raskt forståelse og kjenner mestring. På denne måten har alltid elevene noe håndfast å strekke seg etter, enten det gjelder hvor mange kast man klarer, eller hvor mange triks man lærer.
Sjonglering er noe de fleste kjenner til, men få har prøvd. Ved andre fysiske aktiviteter i skolen, er det ofte de som driver med organisert sport på fritiden som utmerker seg. I sjonglering er det ofte helt andre elever som blomstrer og viser talent for sjonglering, som kanskje sliter med å finne mestring i andre sportslige aktiviteter. Siden alle elevene stiller på lik linje, er dette med på å skape et inkluderende klassemiljø.
Vår klassesett inneholder alt man trenger for å få klassen eller gruppa i gang med sjonglering. Hvert sett inneholder 90 sjongleringsballer og 90 sjongleringsslør, men kan også utvides med flowersticks, diabolo og kjegler. Sjonglering er en perfekt aktivitet som et avbrekk fra teorien i skolen, en  god teambuildingsaktivitet, og en fin friminuttsaktivitet som er både motorisk og kognitivt stimulerende, uansett alder.

Nå sjonglerer vi!

Ta kontakt via kontaktskjemaet for pris og tilbud.