🍀Hva tilbyr vi?

Flaks tilbyr et annerledes foredrag som fokuserer på mestring, selvtillit og en unik læringsfilosofi. Gjennom våre foredrag ønsker vi å gi deltakerne et nytt perspektiv på mestring, gjennom en kombinasjon av lek og læring. Vår pedagogiske tilnærming er basert på kreative og interaktive metoder som utfordrer og engasjerer, slik at alle føler mestring. Innholdet i våre foredrag er tett knyttet opp mot Kunnskapsløftet, og er relevant for pedagoger og ledere på alle utdanningsnivåer, fra barnehage til høyere utdanning. 

📚 Vår erfaring:
Med over 20 års erfaring fra kurs, teambuilding og show, har vi vært synlige i kulturbildet i regionen siden Flaks sin oppstart sent på 90-tallet. Vi har turnert gjennom DKS (Den Kulturelle Skolesekken) hver år siden 2004, og har gjennom DKS lært bort sjonglering til over 10.000 elever i grunnskolen. 

🤹🏻‍♀️Hvorfor akkurat sjonglering?

Sjonglering ligger i kjernen i våre foredrag, og er vårt redskap for å formidle våre budskap. Aktiviteten er en utmerket måte å bygge selvtillit og oppleve mestring. Sjonglering har en rask læringskurve hvor man raskt ser fremgang. Nivået kan også tilpasses alle grupper. Noen av fordelene med sjonglering er at:

 • Man får konkrete mål å strekke seg etter.
 • Det fremmer et inkluderende miljø, ettersom alle starter på lik linje.
 • Det er en kreativ kunst som tilbyr ubegrensede muligheter for personlig uttrykk.
 • Forskning tyder på at sjonglering har gode effekter på motorisk og kognitiv utvikling, fokus og tålmodighet.
 • Men viktigst av alt, så er det er en utrolig kjekk aktivitet!

💡Målene med våre foredrag:
Gjennom våre foredrag, ønsker vi at deltakerne skal:

 1. Føle på mestringsfølelsen vi selv er så glad i.
 2. Forstå hvordan en positiv innstilling er viktig for læring.
 3. Motta praktiske tips for effektiv klasseromsledelse og kommunikasjon.
 4. Innse at fremgang krever gjentatte forsøk, og at talent er oppskrytt
 5. Føle seg inkludert og prestere som en gruppe.
 6. Erkjenne at man aldri blir for gammel til å leke og være nysgjerrig.

✉️ Kontakt oss:
Ta gjerne kontakt for mer informasjon om priser og tilgjengelighet – vi tilpasser våre foredrag for å møte behovene til ditt seminar eller arrangement. Trykk på bildet under for å bli videresendt til kontaktskjemaet vårt: